Imprimir

Simon Lévelt Organic Tea

A diferència del cafè, el te sovint es processa al país d'origen i s'envia com un producte acabat. Simon Levelt té la seva pròpia planta d'envasat de te on es barreja el te i sabor mitjançant l'addició de fruites, flors, espècies i sabors naturals. Aquesta és la forma en què continuem desenvolupant nous sabors.
A diferencia del café, el té a menudo se procesa en el país de origen y se envía como un producto acabado. Simon Levelt tiene su propia planta de envasado de té donde se mezcla el té y sabor mediante la adición de frutas, flores, especias y sabores naturales. Esta es la forma en que continuamos desarrollando nuevos sabores.
Unlike coffee, tea often is processed and sent to the country as a finished product. Simon Levelt has its own packaging plant where tea and tea blend flavored by adding fruit, flowers, spices and natural flavors. This is how we continue to develop new flavors.