Nuevo

Essential Chia

desde 1,95
Tots els preus inclouen l'IVA


Les llavors de Chia provenen d'una planta de la família de les lamiàcies originària d'Amèrica Central, lloc on les tribus indígenes ja la consumien des de fa més de 6.000 anys. Aquest superaliment afavoreix el funcionament de les neurones i millora l'activitat cerebral. Es tracta a més de la major font d'omega 3 que podem obtenir de la natura. Les seves interessants propietats prevenen l'envelliment dels teixits, pel que manté intactes les seves funcions per més temps.

Las semillas de Chia provienen de una planta de la familia de las lamiáceas originaria de América Central, lugar donde las tribus indígenas ya la consumían desde hace más de 6.000 años. Este superalimento favorece el funcionamiento de las neuronas y mejora la actividad cerebral. Se trata además de la mayor fuente de omega 3 que podemos obtener de la naturaleza. Sus interesantes propiedades previenen el envejecimiento de los tejidos, por lo que mantiene intactas sus funciones por más tiempo.

Chia seeds come from a plant of the family of Lamiaceae native of Central America, where indigenous tribes and consumed for over 6,000 years. This superfood promotes the functioning of neurons and enhances brain activity. It is also the largest source of omega-3 we can get from nature is. Their interesting properties prevent aging of tissues, thus keeping intact its functions longer.

Examine también estas categorías: Página de inicio, Super Foods