Nuevo

Essential Eco Maca

desde 9,95
Tots els preus inclouen l'IVA


La maca és un aliment superior, saludable, energètic, reconstituent, vigoritzant i estimulant natural, apte per a ser consumit per nens, joves, adults i gent gran. Per la seva acció en la microcirculació activa les neurones, revitalitzant les funcions cerebrals. i estimula la memòria. Augmenta la libido, en homes i dones. Estimula la formació i maduració de glòbuls vermells (antianèmica). És un eficaç antioxidant, estimula el sistema immune. Regula el colesterol. Estimula la glàndula tiroide (millora l'hipotiroïdisme). Incrementa l'activitat del pàncrees (ajuda en la diabetis) La maca prevé l'envelliment. Rejoveneix la pell i el cabell. Posseeix propietats antiestrès i antidepressives. Afavoreix la calcificació i desenvolupament dels ossos en nens, redueix l'osteoporosi. Útil en el tractament de pacients amb fractures, raquitisme i osteomalàcia.

La maca es un alimento superior, saludable, energético, reconstituyente, vigorizante y estimulante natural, apto para ser consumido por niños, jóvenes, adultos y ancianos. Por su acción en la microcirculación activa las neuronas, revitalizando las funciones cerebrales. y estimula la memoria. Aumenta la líbido, en hombres y mujeres. Estimula la formación y maduración de glóbulos rojos (antianémica). Es un eficaz antioxidante, estimula el sistema inmune. Regula el colesterol. Estimula la glándula tiroides (mejora el hipotiroidismo). Incrementa la actividad del páncreas (ayuda en la diabetes) La maca previene el envejecimiento. Rejuvenece la piel y el cabello. Posee propiedades antiestrés y antidepresivas. Favorece la calcificación y desarrollo de los huesos en niños, reduce la osteoporosis. Útil en el tratamiento de pacientes con fracturas, raquitismo y osteomalacia.

Maca is a superior food, healthy, energetic, restorative, invigorating and stimulating food to be consumed by children, youth, adults and seniors. By its action on the microcirculation active neurons, revitalizing brain functions. and stimulates memory. It increases libido in men and women. It stimulates formation and maturation of red blood cells (anti-anemic). It is an effective antioxidant, stimulates the immune system. Regulates cholesterol. It stimulates the thyroid gland (hypothyroidism improves). Increases the activity of the pancreas (help in diabetes) Maca prevents aging. Rejuvenates the skin and hair. It has anti-stress and antidepressant properties. Promotes calcification and bone development in children, reduces osteoporosis. Useful in treating patients with fractures, rickets and osteomalacia.

Examine también estas categorías: Página de inicio, Super Foods