Nuevo

Japan Matcha Eco

35,00
Tots els preus inclouen l'IVA


Japan Matcha Eco Llauna 30 g

Bàsicament el te matcha és el full sencera del te verd que després d'un procés especial de cultiu, recol·lecció i assecat, es mol per obtenir una pols fina i verd intens que multiplica els beneficis del te verd. Un got de matcha equival a 10 gots de te verd en contingut en antioxidants i valor nutricional.
El te matcha calma i relaxa, millora el nostre estat d'ànim i ajuda a la concentració. Matcha és ric en L-teanina un aminoàcid que promou un estat de relaxació i benestar. Relaxa sense donar somnolència i dóna energia sense esgotar. Pot contenir fins a cinc vegades més d'aquest aminoàcid que els tes negres i verds comuns.
Un major consum de te verd s'associa amb una menor prevalença de deteriorament cognitiu en els éssers humans. El consum regular de te matcha millora l'estat d'ànim, la memòria, i promou una millor concentració.
Básicamente el te matcha es la hoja entera del té verde que tras un proceso especial de cultivo, recolección y secado, se muele para obtener un polvo fino y verde intenso que multiplica los beneficios del té verde. Un vaso de matcha equivale a 10 vasos de té verde en contenido en antioxidantes y valor nutricional.
El té matcha calma y relaja, mejora nuestro estado de ánimo y ayuda en la concentración. Matcha es rico en L-teanina un aminoácido que promueve un estado de relajación y bienestar. Relaja sin dar somnolencia y da energía sin agotar. Puede contener hasta cinco veces más de este aminoácido que los tés negros y verdes comunes.
Un mayor consumo de té verde se asocia con una menor prevalencia de deterioro cognitivo en los seres humanos. El consumo regular de té matcha mejora el estado de ánimo, la memoria, y promueve una mejor concentración.
Basically matcha is the whole leaf of green tea that after a special process of cultivation, harvesting and drying, is milled to obtain a fine powder and intense green that multiplies the benefits of green tea. A glass of matcha equals 10 glasses of green tea in antioxidant content and nutritional value.
Matcha tea soothes and relaxes, improves our mood and helps in concentration. Matcha is rich in L-theanine an amino acid that promotes a state of relaxation and well-being. It relaxes without drowsiness and gives energy without depleting. It can contain up to five times as much of this amino acid as the common black and green teas.
An increased consumption of green tea is associated with a lower prevalence of cognitive impairment in humans. Regular consumption of matcha tea improves mood, memory, and promotes better concentration.
Examine también estas categorías: Página de inicio, Te Verd / Te Verde / Green Tea