Nuevo

China Milky Oolong

desde 3,90
Tots els preus inclouen l'IVA


Oolong RP: / uːlɒŋ /, GA: / ulɑŋ / (xinès tradicional: 烏 龍, pinyin: Wulong) és un te xinès tradicional (Camellia sinensis) produït a través d'un procés únic incloent el marciment de la planta sota un fort sol i l'oxidació abans del curling i la torsió. La majoria dels tes oolong, especialment els de bona qualitat, impliquen varietats de plantes de te úniques que s'utilitzen exclusivament per a varietats particulars.

Oolong RP: / uːlɒŋ /, GA: / ulɑŋ / (chino tradicional: 烏 龍, pinyin: Wulong) es un té chino tradicional (Camellia sinensis) producido a través de un proceso único incluyendo el marchitamiento de la planta bajo el fuerte sol y la oxidación antes del curling y torsión. La mayoría de los tés oolong, especialmente los de buena calidad, implican variedades de plantas de té únicos que se utilizan exclusivamente para variedades particulares.

Oolong RP: /uːlɒŋ/, GA: /ulɑŋ/ ( traditional Chinese : 烏 龍 ; pinyin : wūlóng ) is a traditional Chinese tea ( Camellia sinensis ) produced through a unique process including withering the plant under the strong sun and oxidation before curling and twisting. Most oolong teas, especially those of fine quality, involve unique tea plant cultivars that are exclusively used for particular varieties.

Examine también estas categorías: Página de inicio, Oolong / Te Blau / Te Azul